Nordic database of researchers in folkbildning

Folkbildning · Folkeoplysning · Vapaa sivistystyö · Folkeopplysning

Name Email Title Organization Country Tags Link
Cecilia Bjursell cecilia.bjursell@ju.se Fil Dr Högskolan i Jönköping - Högskolan för lärande och kommunikation Sweden Documentation and evaluation, Labour market, Education and competences
Birgitta Forsberg Birgitta.forsberg@miun.se Fil Lic Mittuniversitetet Sweden Organisational focus, Pedagogy and didactics, Society and democracy
Annelie Andersén annelie.andersén@kau.se Lektor Karlstads universitet Sweden Education and competences, Culture and bildung, Minorities and interculturalism, Digitalisation and information technology, Folk high schools, History, Ideas, Labour market, Methods and development, Pedagogy and didactics
Beata Agrell beata.agrell@lir.gu.se Professor emeritus Göteborgs universitet - Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion Sweden Working class literature, Culture and bildung, Devotional literature, History of literature
Samuel Edquist samuel.edquist@miun.se Professor of History Mid Sweden University Sweden History, Study circles and courses, Study associations, Culture and bildung
Lill Langelotz lill.langelotz@hb.se Lektor Högskolan i Borås Sweden Pedagogy and didactics, Digitalisation and information technology
Per-Anders Forstorp per-anders.forstorp@liu.se Biträdande professor Linköpings universitet - Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur OCH Didacticum, Sweden Culture and bildung, Education and competences, Democracy and society
Lars Svedberg lars.svedberg@esh.se Professor Ersta-Sköndal Högskola - Centrum för civilsamhällesforskning Sweden Democracy and society, Education and competences, Folk high schools, Study associations
Gunnar Sundgren Gunnar.sundgren@edu.su.se Professor Stockholms universitet Sweden Folk high schools, Study associations, Education and competences, Pedagogy and didactics, Documentation and evaluation
Johan Kärnfelt Johan.Karnfelt@lir.gu.se Docent Göteborgs universitet - Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion Sweden History, Thinkers and influencers, Culture and bildung